ERASMUS + PROJEKT

 In Novice

Decembra 2021 se je ZMŠD Branik pridružila mednarodnemu projektu z naslovom »Physical edUcation Learning e-platform for exerciSing at homE (PULSE)«. Cilj projekta je vzpostavitev učenja športne vzgoje preko spleta skupaj z razvojem digitalnih kompetenc učiteljev in uporabo kakovostnih digitalnih spletnih vsebin. V projektu sodeluje šest organizacij iz štirih držav.

ZMŠD Branik je vodilna organizacija prvega projektnega rezultata – izdelava kataloga dobrih praks (Best practice catalogue), ki obsega poročilo o zbranih gradivih različnih oblik spletnega posredovanja športno-vzgojnih metod v formalnem izobraževanju. ZMŠD Branik je pripravil metodološka navodila za zbiranje podatkov v vsaki od držav partnerjev in napisal enotno poročilo.

Skladno z vsebino projekta smo ZMŠD Branik med 8. in 10. aprilom 2022 v Mariboru gostili sodelujoče partnerje in izvedli drugi projektni sestanek. Nekaj utrinkov z našega druženja si lahko pogledate tukaj.

K sodelovanju bomo povabili še 10 učiteljev športne vzgoje, s katerimi bomo odpotovali v Makedonijo in se skupaj udeležili kratkega usposabljanja.

V prihodnje bomo izvedli še multiplikativni dogodek, namenjen 40 lokalnim in 10 tujim udeležencem, ki bo izveden ob koncu testnega obdobja z namenom prenosa projektnih rezultatov in aktivnosti v druge države EU.

zimski festival sporta 2zimski festival sporta 6