ZMŠD Branik v sodelovanju z bolgarsko zvezo za mali nogomet predstavlja neprofitni športni projekt Pulse, financiran s strani Erasmus +.

Epidemija koronavirusa je prisilila šole v uvedbo šolanja na daljavo, kar narekuje razvoj spletnih orodij in platform tudi za vadbo ŠVZ. Projekt PULSE cilja na spremembo upadanja telesne aktivnosti s pomočjo privlačnih in interaktivnih učnih oblik promocije športne dejavnosti v šolah. Fokus projekta je vzpostavitev učenja ŠVZ preko spleta in na daljavo, razvoj digitalnih kompetenc učiteljev in uporaba kakovostnih digitalnih in inovativnih spletnih vsebin. Projekt sestoji iz treh (3) glavnih aktivnosti, štirih (3) projektnih rezultatov ter devetih (9) ciljev. V projektu sodeluje šest organizacij iz štirih držav, trajanje projekta je dve leti.