ZMŠD Branik je legitimna in krovna organizacija društveno organiziranega športa v Ljudskem vrtu.

POSLANSTVO DRUŠTVA

ZMŠD Branik skrbi za razvoj infrastrukture v Ljudskem vrtu in vzpodbuja razvoj športne dejavnosti ter društvenega življenja v mestu Maribor.

VIZIJA DRUŠTVA

ZMŠD Branik bo svojim članom nudil strokovno, organizacijsko in finančno pomoč pri izvajanju programov in projektov.  Zagotavljali bomo kakovostne pogoje za izvajanje športne dejavnosti v Ljudskem vrtu, ki bo postal stičišče športnega dogajanja v Mariboru. Izvajali bomo športne programe in projekte, ki bodo dopolnjevali vsebine društev članic, na ta način bomo vzpostavili sinergijsko delovanje med ZMŠD Branik in klubi.