Poslovna odličnost

To področje zajema finančno-knjigovodsko ter pravno-administrativno delo, marketinško dejavnost, skrb za športno infrastrukturo, informiranje uporabnikov ter širše javnosti o dejavnostih članov in ZMŠD Branik.

Pravna urejenost

 • posodobitev Pravil in prilagoditev pravnih aktov,
 • ureditev fizičnega in elektronskega arhiva ZMŠD Branik,
 • ureditev in zaključevanje pravnih sporov,
 • uskladitev premoženjskega stanja s solastnikom (MOM).

Finančna trdnost

 • zagotovitev finančno vzdržnega upravljanja športnih objektov v Ljudskem vrtu,
 • priprava kandidatur na javne razpise za delovanje ZMŠD Branik, skupne programe in projekte ter investicije v športno infrastrukturo,
 • priprava programa refinanciranja zapadlih terjatev in obveznosti,
 • obračun vlaganj članov v premoženje ZMŠD Branik.

Materialna zanesljivost

 • izvajanje investicij v športno infrastrukturo,
 • načrtovanje razvoja športnih objektov v Ljudskem vrtu.

Pretok informacij

 • vzpostavitev nove spletne strani ZMŠD Branik in ŠTC-LV,
 • sodelovanje s člani ter drugimi športnimi organizacijami.

Trženjska inovativnost

 • vzpostavitev enotne blagovne znamke z novo celostno grafično podobo ZMŠD Branik in ŠTC-LV,
 • oddajanje nepremičnin in oglasnih mest,
 • trženje produktov skupaj s člani ZMŠD Branik.
Strokovno sodelovanje

To področje obsega izvajanje organizacijskih projektov in skupnih vadbenih programov članov za vključenost vseh kategorij prebivalstva. Dodatno področje zajema tudi podporo strokovnim delavcem ter zagotavljanje varnega dolgoročnega razvoja tekmovalcev.

Športne prireditve

 • organizacija šolskih in univerzitetnih tekmovanj,
 • organizacija največjih športnih dogodkov in drugih projektov krovnih športnih organizacij v Sloveniji,
 • organizacija množičnih športnih festivalov in prireditev,
 • kandidatura in organizacija mednarodnih športnih dogodkov srednje ravni.

Športna šola Branik

 • izvajanje športne vadbe za predšolsko in šolsko populacijo,
 • izvajanje športne vadbe za študente,
 • izvajanje športne vadbe za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje športne vadbe za odraslo in starejšo populacijo,
 • razvoj in udeležba reprezentance ZMŠD Branik na domačih in mednarodnih večpanožnih tekmovanjih.

Razvoj kadrov

 • organiziranje usposabljanj, seminarjev in strokovnih posvetov za trenerje in funkcionarje,
 • sofinanciranje študija in štipendiranje bodočih trenerjev,
 • izdajanje strokovne literature/revije.

Podporne vsebine

 • organizacija programov splošne in specialne telesne priprave,
 • vzpostavitev enotne preventivne in zdravstvene oskrbe tekmovalcev in drugih vadečih
Središče dogajanja

To področje delovanja obsega ureditev in vsebinsko zapolnitev upravne zgradbe ZMŠD Branik ter vzpodbujanje razvoja družbenega in družabnega življenja v Ljudskem vrtu.

Langerjeva vila

 • zagotovitev reprezentativnih prostorov za slavnostne in protokolarne dogodke članov ZMŠD Branik,
 • vzpostavitev muzejske dejavnosti s področja športa,
 • organizacija posebnih sej IO in skupščine ZMŠD Branik ter slavnostnih dogodkov ob posebnih priložnostih,
 • ureditev skupne fizične INFO točke.

Ljudski vrt

 • organizacija Festivala športa, športnega piknika,
 • organizacija meddruštvenih srečanj članov,
 • ureditev zunanjega prostora za družabna srečanja.