Zveza mariborskih športnih društev Branik je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena skladno z 11. členom Zakona o društvih. ZMŠD Branik, kot neprofitna organizaija v svoji strukturi združuje tako prostovoljce, kot profesionalne kadre.

ZMŠD Branik združuje 19 samostojnih športnih društev s statusom pravne osebe zasebnega prava z območja Mestne občine Maribor.

IZVRŠILNI ODBOR
IZVRŠILNI ODBOR
IZVRŠILNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
DISCIPLINSKA KOMISIJA
DISCIPLINSKA KOMISIJA
DISCIPLINSKA KOMISIJA