Zveza mariborskih športnih društev Branik je legitimna in krovna organizacija društveno organiziranega športa v Ljudskem vrtu.

POSLANSTVO DRUŠTVA

ZMŠD Branik skrbi za razvoj infrastrukture v Ljudskem vrtu in vzpodbuja razvoj športne dejavnosti ter društvenega življenja v mestu Maribor.

VIZIJA DRUŠTVA

Zveza mariborskih športnih društev Branik bo kot stična točka in vir strokovnih informacij povezovala in dopolnjevala vsebine delovanja društev članic. ZMŠD Branik bo svojim članom nudil strokovno, organizacijsko in finančno pomoč pri izvajanju programov in projektov.  Zagotavljali bomo kakovostne pogoje za izvajanje športne dejavnosti v Ljudskem vrtu, ki bo postal stičišče športnega dogajanja v Mariboru. Izvajali bomo športne programe in projekte, ki bodo dopolnjevali vsebine društev članic, na ta način bomo vzpostavili sinergijsko delovanje med ZMŠD Branik in klubi.

PODROČJE DELOVANJA 2021-2024

STIČIŠČE ZNANJA IN INFORMACIJ
STIČIŠČE ZNANJA IN INFORMACIJ
STIČIŠČE ZNANJA IN INFORMACIJ
STROKOVNO SODELOVANJE
STROKOVNO SODELOVANJE
STROKOVNO SODELOVANJE
SREDIŠČE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
SREDIŠČE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
SREDIŠČE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI