Področje delovanja obsega vsebinsko zapolnitev upravne zgradbe ZMŠD Branik ter vzpodbujanje družabnega življenja v Ljudskem vrtu.

Langerjeva vila:

  • zagotovitev reprezentativnih prostorov za slavnostne in protokolarne dogodke članov ZMŠD Branik
  • vzpostavitev muzejske dejavnosti s področja športa
  • organizacija posebnih sej IO in skupščin ZMŠD Branik ter slavnostnih dogodkov ob posebnih priložnostih

Ljudski vrt:

  • organizacija Festivala športa, športnega piknika
  • organizacija meddruštvenih srečanj članov
  • ureditev zunanjega prostora za družabna srečanja društev članic