Področje obsega izmenjavo in interpretacijo informacij javnih financerjev, pomoč društvom pri upravljanju organizacij ter informiranje uporabnikov in širše javnosti o dejavnostih članov in ZMŠD Branik.

Vir in pretok informacij:

  • pomoč pri finančno-knjigovodskem, pravno-administrativnem in marketinškem poslovanju društev članic
  • izmenjava informacij o dogajanju v društvih v zvezi s sofinanciranjem programov in uporabe javne športne infrastrukture v MOM
  • pridobivanje in posredovanje informacij krovnih športnih organizacij
  • nudenje informacijskih kanalov ZMŠD Branik društvom članicam

Stičišče in center znanja:

  • pomoč društvom pri prijavah na javne razpise za sofinanciranje letnega programa športa na lokalni in državni ravni
  • zbiranje in analiza podatkov ter priprava predlogov sprememb pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v MOM
  • sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji razvoja športne dejavnosti na lokalni ravni