Pravna urejenost

 • posodobitev Pravil in prilagoditev pravnih aktov,
 • ureditev fizičnega in elektronskega arhiva ZMŠD Branik,
 • ureditev in zaključevanje pravnih sporov,
 • uskladitev premoženjskega stanja s solastnikom (MOM).

Finančna trdnost

 • zagotovitev finančno vzdržnega upravljanja športnih objektov v Ljudskem vrtu,
 • priprava kandidatur na javne razpise za delovanje ZMŠD Branik, skupne programe in projekte ter investicije v športno infrastrukturo,
 • obračun vlaganj članov v premoženje ZMŠD Branik.

Materialna zanesljivost

 • izvajanje investicij v športno infrastrukturo,
 • načrtovanje razvoja športnih objektov v Ljudskem vrtu.

Pretok informacij

 • sodelovanje s člani ter drugimi športnimi organizacijami,
 • pridobivanje in posredovanje informacij krovnih športnih organizacij,
 • nudenje informacijskih kanalov ZMŠD Branik društvom članicam.

Trženjska inovativnost

 • oddajanje nepremičnin in oglasnih mest, trženje produktov skupaj s člani ZMŠD Branik,
 • sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji razvoja športne dejavnosti na lokalni ravni

Vzpostavitev središča društvenega življenja

 • število družabnih in drugih dogodkov za društva članice
 • število udeleženih društev članic na dogodkih ZMŠD Branik
 • pogostost uporabe skupnih prostorov ZMŠD Branik