Področje obsega izmenjavo in interpretacijo informacij javnih financerjev, pomoč društvom pri upravljanju organizacij ter informiranje uporabnikov in širše javnosti o dejavnostih članov in ZMŠD Branik.

Vir in pretok informacij:

 • pomoč pri finančno-knjigovodskem, pravno-administrativnem in marketinškem poslovanju društev članic;
 • izmenjava informacij o dogajanju v društvih v zvezi s sofinanciranjem programov in uporabe javne športne infrastrukture v MOM;
 • pridobivanje in posredovanje informacij krovnih športnih organizacij;
 • nudenje informacijskih kanalov ZMŠD Branik društvom članicam.

Stičišče in center znanja:

 • pomoč društvom pri prijavah na javne razpise za sofinanciranje letnega programa športa na lokalni in državni ravni;
 • zbiranje in analiza podatkov ter priprava predlogov sprememb pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v MOM;
 • sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji razvoja športne dejavnosti na lokalni ravni.

Področje obsega organizacijo športnih dogodkov in skupnih vadbenih programov članov za vključenost vseh kategorij prebivalstva, podporo strokovnim delavcem in športnikom društev članic ZMŠD Branik.

Športne prireditve:

 • organizacija šolskih in univerzitetnih tekmovanj;
 • organizacija največjih športnih dogodkov in drugih projektov krovnih športnih organizacij v Sloveniji;
 • organizacija množičnih športnih festivalov in prireditev;
 • kandidatura in organizacija mednarodnih športnih dogodkov srednje ravni.

Športna šola Branik:

 • izvajanje športne vadbe za predšolsko in šolsko populacijo;
 • izvajanje športne vadbe za osebe s posebnimi potrebami;
 • izvajanje športne vadbe za odraslo in starejšo populacijo.

Razvoj kadrov:

 • organiziranje usposabljanj, seminarjev in strokovnih posvetov za trenerje in funkcionarje;
 • sofinanciranje študija in štipendiranje bodočih trenerjev v društvih;
 • izdajanje strokovne literature/revije.

Podporne vsebine:

 • vzpostavitev programov splošne in specialne telesne priprave;
 • vzpostavitev enotne preventivne in zdravstvene oskrbe tekmovalcev in drugih vadečih.

Področje delovanja obsega vsebinsko zapolnitev upravne zgradbe ZMŠD Branik ter vzpodbujanje družabnega življenja v Ljudskem vrtu.

Langerjeva vila:

 • zagotovitev reprezentativnih prostorov za slavnostne in protokolarne dogodke članov ZMŠD Branik;
 • vzpostavitev muzejske dejavnosti s področja športa;
 • organizacija posebnih sej IO in skupščin ZMŠD Branik ter slavnostnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Ljudski vrt:

 • organizacija Festivala športa, športnega piknika;
 • organizacija meddruštvenih srečanj članov;
 • ureditev zunanjega prostora za družabna srečanja društev članic.