2000 – ustanovljena Zveza mariborskih športnih društev Branik (ZMŠD Branik), in je pravni naslednik MŠD Branik

 In

Predsednik MŠD je leta 1990 sklenil, da bo nujno obnoviti mali stadion. V ta namen je prevzel iniciativo za ustanovitev Zveze športnih društev Branik, ki bi naj obnovo izpeljala. V Zvezo se je združilo šest samostojnih društev skupaj z MŠD-jem 8. oktobra 1991, z nalogo bedeti nad obnovo malega stadiona. Zveza ni bila nikoli uradno registrirana, a je kljub temu uspela izpeljati obnovo do leta 1998. Posodobljen mali stadion je imel 1800 sedežev, pod tribunama pa so bile leta 1999 zgrajene še garderobe in sanitarije. Tako je čakal stadion, v športno uporabnem stanju, na pokritje. Šele v letu 1999 so se nato začele priprave pravil zveze društev in pogodba o pristopu v zvezo. Z ustanovnim zborom Zveze mariborskih športnih društev (ZMŠD) Branik je bila le-ta dne 25. 2. 2000 ustanovljena za uresničevanje skupnih nalog, do konca leta 2000 so pristopili še ostali klubi in MŠD je takrat prenehal obstajati.

Recent Posts